Zawory odcinające gaz

Zawory odcinające gaz

Każdy, kto korzysta z paliwa gazowego musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń wynikających z obecności gazu w swoim domu. Rzecz jasna nie chodzi o to, aby spać z duszą na ramieniu i obawiać się o to, czy nie spotka nas coś złego. Prawidłowo wykonana instalacja, powstała w oparciu o dobre komponenty i sprzęt, będzie się doskonale sprawdzać w praktyce i nie powinna sprawiać jakichkolwiek problemów w użytkowaniu.

Mimo to musimy być przygotowani na różne okoliczności, dlatego bardzo istotną kwestią jest pełna kontrola nad dopływem gazu do naszego domu lub mieszkania. Kontrolowaniu dostępu do gazu służą zawory ulokowane w odpowiednich miejscach. Obowiązuje zasada, że powinny one znajdować się przed każdym z urządzeń gazowych.

Najczęściej chodzi o kotły grzewcze, grzejniki przepływowe wody bieżącej, a także kuchenki zasilane paliwem gazowym. W razie wątpliwości co do sprawności konkretnego urządzenia dopływ gazu można łatwo odciąć bez narażania się na jakiekolwiek negatywne konsekwencje. Na tym jednak nie koniec.

Zawór odcinający gaz powinien znajdować się również przed licznikiem odpowiadającym za pomiar zużycia paliwa. W pewnych sytuacjach może być konieczne całkowite odcięcie dostępu do gazu w naszym lokalu i zrobić to można jedynie poprzez zastosowanie zaworu tego rodzaju. Dostęp do wszystkich zaworów odcinających powinien być stały i nie wiązać się z koniecznością długiego poszukiwania.

To jeden z wymogów decydujących o bezpieczeństwie domowej instalacji gazowej, więc zadbajmy o to bez zbędnej zwłoki..